Lider Bezpiecznej Pracy – Kto go wyznacza?

Autorem i realizatorem Projektu „Lider Bezpiecznej Pracy” jest Instytut Badań Marki – niezależna sosnowiecka firma badawcza, powstała w 2004 roku. Ideą, która przyświecała przy jej tworzeniu było przeświadczenie o roli, jaką wiarygodna i rzetelna informacja odgrywa w procesie decyzyjnym konsumenta oraz w planowaniu i rozwijaniu biznesu w niepewnym otoczeniu. Kultywując tej idei do dziś, ukierunkowany na profesjonalne badanie rynku Instytut od ponad 10 lat z powodzeniem prowadzi projekty własne i zlecone przez zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje publiczne. Dzięki temu, dziś może poszczycić się nie tylko sporym doświadczeniem i ponad dwoma tysiącami zrealizowanych badań rynkowych, ale również ścisłą współpracą z międzynarodowym koncernem badawczym SMG/KRC Poland Human Resources, który od lat zajmuje się weryfikacją opinii publicznej oraz doradztwem personalnym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz stale rozwijanym metodom badawczym, Instytut Badań Marki oferuje dziś specjalistyczną obsługę badań rynku w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Otwarty na potrzeby firm każdej branży, oferuje swoim klientom realizację badań dostosowanych do ich indywidualnych celów i specyfiki danego sektora – na moment obecny, najczęściej monitorowanymi obszarami obserwacji rynku są badania wizerunku firmy oraz potrzeb i zwyczajów konsumenckich, analiza konkurencji, a także badanie klienta, ukierunkowane na weryfikację jego satysfakcji oraz opinii z poziomu obsługi czy jakości towarów i usług. Dla zapewnienia wiarygodności rynkowych obserwacji, Instytut stale doskonali swoje narzędzia badawcze – do najczęściej wykorzystywanych należą obecnie Internet, bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe, ankiety telefoniczne i online, badania z wykorzystaniem tajemniczego klienta oraz bezpośrednie wywiady i anonimowe ankiety.

Stała obserwacja rynku wskazuje, że do roku 2012 liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy systematycznie wzrastała. Ostatnie statystyki świadczą natomiast o poprawie bezpieczeństwa pracy oraz stale rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Z myślą o tych właśnie firmach, które kładą znaczący nacisk na bezpieczeństwo swoich pracowników Instytut Badań Marki zainicjował Projekt „Lider Bezpiecznej Pracy”. Ma on wskazywać te z nich, które w sposób szczególny dbają o poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieniczne warunki pracy swojego personelu – jest on wyznacznikiem Liderów Bezpiecznej Pracy.