Lider Bezpiecznej Pracy – Kto go wyznacza?

Autorem i realizatorem Projektu „Lider Bezpiecznej Pracy” jest Instytut Badań Marki – niezależna sosnowiecka firma badawcza, powstała w 2004 roku. Ideą, która przyświecała przy jej tworzeniu było przeświadczenie o roli, jaką wiarygodna i rzetelna informacja odgrywa w procesie decyzyjnym konsumenta oraz w planowaniu i rozwijaniu biznesu w niepewnym otoczeniu. Kultywując tej idei do dziś, ukierunkowany na profesjonalne badanie rynku Instytut od ponad 10 lat z powodzeniem prowadzi projekty własne i zlecone przez zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje publiczne. Dzięki temu, dziś może poszczycić się nie tylko sporym doświadczeniem i ponad dwoma tysiącami zrealizowanych badań rynkowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz stale rozwijanym metodom badawczym, Instytut Badań Marki oferuje dziś specjalistyczną obsługę badań rynku w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Otwarty na potrzeby firm każdej branży, oferuje swoim klientom realizację badań dostosowanych do ich indywidualnych celów i specyfiki danego sektora – na moment obecny, najczęściej monitorowanymi obszarami obserwacji rynku są badania wizerunku firmy oraz potrzeb i zwyczajów konsumenckich, analiza konkurencji, a także badanie klienta, ukierunkowane na weryfikację jego satysfakcji oraz opinii z poziomu obsługi czy jakości towarów i usług. Dla zapewnienia wiarygodności rynkowych obserwacji, Instytut stale doskonali swoje narzędzia badawcze – do najczęściej wykorzystywanych należą obecnie Internet, bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe, ankiety telefoniczne i online, badania z wykorzystaniem tajemniczego klienta oraz bezpośrednie wywiady i anonimowe ankiety.

Stała obserwacja rynku wskazuje, że do roku 2012 liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy systematycznie wzrastała. Ostatnie statystyki świadczą natomiast o poprawie bezpieczeństwa pracy oraz stale rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Z myślą o tych właśnie firmach, które kładą znaczący nacisk na bezpieczeństwo swoich pracowników Instytut Badań Marki zainicjował Projekt „Lider Bezpiecznej Pracy”. Ma on wskazywać te z nich, które w sposób szczególny dbają o poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieniczne warunki pracy swojego personelu – jest on wyznacznikiem Liderów Bezpiecznej Pracy.