INSTYTUT BADAŃ MARKI Sp. z o.o.
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie

NIP 5482553259
REGON: 240882907
KRS 0000301574 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

Centrala
Telefon: 32 / 438 99 70
E-mail: info@ibm.org.pl

Wyślij e-mail
Pola dodatkowe

Zgodnie z przepisami rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym w celu odpowiedzi na moją wiadomość/zapytanie. 


Administratorem danych osobowych jest:

INSTYTUT BADAŃ MARKI Spółka z o.o.
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec

Tel. +48 32 438 99 70


Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.