INSTYTUT BADAŃ MARKI Sp. z o.o.
INSTYTUT BADAŃ MARKI Sp. z o.o.
 
ul. Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie

NIP 5482553259
REGON: 240882907
KRS 0000301574 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

Centrala
Telefon: 32 / 438 99 70
E-mail: info@ibm.org.pl

Wyślij e-mail